LOADING ...

About

Trần Đăng Khoa (1981) là doanh nhân, chuyên gia đào tạo và tác giả của hiện tượng sách "Sống và Khát Vọng" (www.trandangkhoa.vn)

Lâu rồi mới có cảm giác cứ mỗi phút trôi qua tài khoản lại tăng vài trăm đô. Có thể nói là hoàn toàn xứng đáng với sự tích lũy và kiên nhẫn chờ đợi.

Bình tĩnh, tự tin và kiên nhẫn như hổ rình mồi.

Trang bị tư duy đầu tư 4.0 MIỄN PHÍ tại: [ Dautu.training Link ]
80 likes / 5 comments

Top comments

Long Huỳnh
Tuấn Hải
Viet Anh