LOADING ...

About

ıllıllııllı Rappervn.net Đỉnh cao Rap Việt! ıllıllııllı → Trang chủ: http://rappervn.net → Kênh Youtube: http://www.youtube.com/rappervnchannel

Một trong những video live hiếm hoi bởi cha đẻ của Rap Việt - Khanh Nhỏ :3 .
#uigioioi113
#rpvn
Video Loading ...
Khanh Nhỏ live ( 2006 )

Huyền thoại cha đẻ của VIỆT RAP - Khanh Nhỏ live ( 2006 )
102 band ( NTP. Ng Tấn Phúc - Phong Lê - Khanh Nhỏ )
Nguồn : Anh Phong Lê - Phongleee channel

#uigioioi113

379 likes / 29 comments

Top comments

Rappervn.net
Rappervn.net
Bon Trần
Duy Nguyen
Duy Linh
Dự Phạm
Khánh Nguyễn
Thái Việt
Huy Govic
Xuân Thắng