LOADING ...
Pages    Vietnam     Community    Midu

About

This is the official facebook for Midu
Liên hệ quản lý Mr Kevin : 0842111188
Email: kevfan11@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/midu510
Instagram : miducute

Muốn nghe Du hát thì bấm ngay 1:45 cả nhà nhé !!!

Đừng bất ngờ quá nhaaaaaaa Ai cần thuốc thì đây nè
Video Loading ...
TẾT ĐẾN RỒI (Official MV) by GAMUDA LAND

Tết Đến Rồi - Hồ Hoài Anh & Lưu Hương Giang, Midu, Harry Lu, Hồng Kim Hạnh, Jis Song Jooyoung. Sáng tác: Lưu Thiên Hương Gamuda Land – Nhà kiến tạo đô thị xa...

1,553 likes / 72 comments

Top comments

Vicy Ivy
Huy Hòa
Hà Loan
Nguyễn Thắng
Nguyễn Anh Lâm
Vinh Le
Đặng Huy Trưởng
Lê Thị Trúc Giang