LOADING ...
Pages    Vietnam     Community    Midu

About

This is the official facebook for Midu
Liên hệ quản lý Mr Kevin : 0842111188
Email: kevfan11@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/midu510
Instagram : miducute

Bạn bè từng thân rồi nhạt
Người từng thương giờ đã cách xa
Muôn vàn những điều thân quen dần trở nên xa lạ...

Chúng mình vội vàng gặp nhau trên những đoạn đường dang dở, nương nhờ tạm bợ, cố sức ghi nhớ ... chỉ để sau này tập quên ☔

Phải không ?
2,706 likes / 138 comments

Top comments

Trần Hân Nhi
Lien Phan
Kevin Pham
Nguyễn Khắc Dũng
Phương Uyên
Sarfaraz Richhniwala
Steven Nguyen