LOADING ...

About

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation och vi jobbar bland annat med frågor som rör eko, klimat och miljögifter. Varmt välkommen till oss!

20 PROCENT EKOLOGISK ODLING I SVERIGE
Nya siffror visar att en femtedel av Sveriges jordbruksmark är ekologisk. (Och nej allt ligger inte i Skåne.) Det är en liten ökning från förra årets siffra på 17 procent. Men vi är långt ifrån nöjda. För trots att larmrapporterna avlöst varandra om hoten mot våra pollinerare används fortfarande kemiska bekämpningsmedel som skadar bin, humlor och fjärilar.

Det borde vara rätt enkelt. Eko är en stor del av lösningen för att rädda vår biologiska mångfald. Faktum är att du hittar 30 procent fler arter av växter, insekter och andra djur på en ekologisk gård, och hela 50 procent fler arter av pollinerare som humlor och bin. Dessutom visar en ny studie att ekogårdar även är toppen för fågellivet.

Tillsammans kan vi få takten att öka. När du byter till eko och efterfrågar mer svensk ekomat ökar trycket i butikerna. Samtidigt lovar vi att fortsätta sätta press på politikerna och driva på för fler ekogårdar i Sverige. #byttilleko

Timeline Photos

681 likes / 40 comments

Top comments

Filip Geber
Gunilla Munters
Richard Röjfors
Ingrid Waldenström
Anna Ericsson
Inger Stark
Ingrid Waldenström
Kela Sifvertsson
Elisabet Venyike
Gudrun Karlsson