LOADING ...
Dawn Mckechnie posted on Feb 27, 2018

קירות שקופים

דרך: מוטי כהן
נורא נכון?
כואב הלב נכון?
ככה אני מרגיש בדיוק כשאתם אוכלים בעלי חיים אחרים,
ככה בדיוק אני מרגיש כשאני רואה סטייק או המבורגר,
ככה בדיוק אני מרגיש, קרוע לב,
ולא מבין אתכם למה אתם מתעקשים להמשיך לפגוע בהם.
לפני חג החירות המתקרב, עשו את הבחירה הנכונה ועברו לטבעונות.
בבקשה, אני מבקש יפה.

0 likes / 0 comments