LOADING ...

About

Business inquiries
luubich009@yahoo.com or +1-714-916-1096

Hôm nay LB mới nhận được remix của bài hát
“Ta Phụ Nhau Rồi” nóng lòng cho quý vị nghe thử... nhưng cũng không quên gởi thêm lời nhắn:
“Ta Phụ Nhau Rồi” sẽ không bao giờ đến với quý vị nhất là trong ngày Valentine
Happy Valentine’s Day!!


Youtube link--> [ Youtu.be Link ]
Video Loading ...
Lưu Bích ft. Tô Chấn Phong - Ta Phụ Nhau Rồi REMIX (Audio)

Luu Bich ft. Tô Chấn Phong performing "Ta Phụ Nhau Rồi" REMIX (Audio) © Luu Bich Production. 2019. All rights reserved. - Composer: Nguyễn Hồng Thuận - Execu...

1,122 likes / 43 comments

Top comments

Tai Nguyen
Anh Thư Tran
Hoàng Long
Kim Chi Kem Bánh
Chu Nguyen
Jbvan Nguyen
Le Nam
Ánh Tuyết
Tân Nguyễn
太明翠柳