LOADING ...

About

Business inquiries
luubich009@yahoo.com or +1-714-916-1096

Mọi người có muốn biết niềm đam mê thứ hai của Lưu Bích ngoài ca hát là gì không?
Mời quý vị xem Lưu Bích trong chương trình Tonight Show with Việt Thảo.
Lưu Bích có ca live hai bài Em Vẫn Buồn Như Xưa và Ta Phụ Nhau rồi nữa nhá
Video Loading ...
Tonight with Việt Thảo #119 - Lưu Bích

Tonight with Việt Thảo #119 - Lưu Bích

297 likes / 11 comments

Top comments

Tuan Tran Anh
Lany Nguyen
Toàn Trần
Thần Tượng Thủy Tiên
Minh Thu
Tran Thoa