LOADING ...

About

Thiên nhiên và sách thuộc về những đôi mắt đã thấy chúng.
(Ralph Waldo Emerson)

Tin vắn trong kì nghỉ ngắn: BLOODY MARRY đang được "đặt mục tiêu" phát hành vào tháng 5. Mời bà con cô bác quan tâm đón mua và đón đọc nhé
891 likes / 140 comments

Top comments

Katori Suri
Tú Nguyễn
Dương Hoàng
Hiếu Đỗ
Trúc Trần
Nguyễn Thành Duy
Phạm Nhật Linh
Neko Sleepy
Xương Rồng
Đinh Lan