LOADING ...

About

Thiên nhiên và sách thuộc về những đôi mắt đã thấy chúng.
(Ralph Waldo Emerson)

Cuối tuần vui vẻ ha các bạn <3
Có ai muốn đọc D-Grayman tiếp không nào ~
2,794 likes / 171 comments

Top comments

Vy Triệu
Trần Thị Ngọc Trang
Hà Anhh
Thư Mai
TK Manga Shop
Việt Anh
Tinh Hoa
Kim Trang
Thu Hương
Ningen Shikkaku