LOADING ...

About

Thiên nhiên và sách thuộc về những đôi mắt đã thấy chúng.
(Ralph Waldo Emerson)

Sách mới về tay, xếp ngay vào lịch...
Xếp rồi tạm thời... nghỉ lễ đã nhé...!!
#VANITAS 6 ;) Quà vẫn cực "xông xênh" nha mọi người ~ <3
2,605 likes / 131 comments

Top comments

Vũ Minh Thu
Quân Phan
Kano Trần
Huyền Thu
Phùng Hiếu
Gia Bảo Nguyễn
Dez
Lê Ngọc Mỹ Linh
Hải Trang