LOADING ...

About

Thiên nhiên và sách thuộc về những đôi mắt đã thấy chúng.
(Ralph Waldo Emerson)

Hôm nay là ngày cuối cùng cho các bạn muốn có cuốn Sổ tay Viễn thám gia - Limited Edition cực chất này nhé!

Đặt ngay tại đây nà

Tiki [ Bit.ly Link ]
Fahasa [ Bit.ly Link ]
Kim Đồng Online [ Bit.ly Link ]

Sách phát hành ngày mai, 12.4 nhưng nếu muốn chắc ăn có sổ tay, các bạn hãy đặt pre-order nhé!

#Học_viện_Viễn_thám #ExplorerAcademy
#Bí_mật_Nebula #Dấu_lông_ác_điểu
#Sổ_tay_Viễn_thám_gia
215 likes / 10 comments

Top comments

Hoang Long Tran
Đạt Xuân Lê
Đức Anh
Đạt Xuân Lê
Nhất Tiêu
Từ Khuyết
Lac Long Huynh Tran
Minh Thức
Hải Nguyễn