LOADING ...

About

Thiên nhiên và sách thuộc về những đôi mắt đã thấy chúng.
(Ralph Waldo Emerson)

ONE-PUNCH MAN M-ư-ờ-i T-á-m đây rồiiii...!!!
Tháng sau luôn cho "máu" các bạn nhé
3,321 likes / 132 comments

Top comments

Hiếu Hoàng
Thản Đức
Tra Huong Nguyen
Hoàng Phong
Vũ Linh
Quốc Huy
Thảo Jimmy
Sini Kaito
Nguyễn Lê Trinh
Lê Đăng Quang