LOADING ...

About

Diễm My - Actress, Model, MC

Là con gái thì chúng ta cần có một cái đầu lạnh để thấy những điều cần tránh và một trái tim nóng để biết những điều phải làm.
#DiemMy #DiemMy9x #YOLO
4,915 likes / 102 comments

Top comments

Loi Nguyen
Cát Bụi
Hanh Ha