LOADING ...

About

Đây là Fan Page của Như Quỳnh để Quí khán thính giả và bạn hữu chia sẻ thông tin và hình ảnh liên quan.

COMING SOON #PBN128 - Khi tôi là tôi
#NhưQuỳnh

... Hỏi nhớ ta chăng, khi câu hát đã ngưng lâu rồi
Hỏi nhớ ta chăng khi giọng ca không còn vút cao
Hỏi nhớ ta chăng, khi hào quang héo hon phai tàn
Hết vinh danh, hết khen chê, thương tiếc không khi tôi là tôi!
358 likes / 27 comments

Top comments

Lê NgọcHân
Hanh Doan
Tu Le
Tiana Nhu
Snow Tuyet
Nguyễn Văn Thành
My Thùy Lâm
Snow Tuyet