LOADING ...

About

https://www.instagram.com/nguyenhuongchanh/

Còn 3 tiếng nữa là toi 60p rực rỡ
Nghe lại trailer bài Ánh Dương quay về cho khí thế cả nha oi
Bài này mà hát live âm thanh k đủ tiêu chuẩn là đứt ngay tại chỗ.. cao gần gấp đôi Trống vắng
Video Loading ...
60 phút rực rỡ Trailer - Phương Thanh
150 likes / 5 comments