LOADING ...
Alle bidrag teller❤❤
View details

Innsamlingsaksjon for Ulrikke Hopstad

INNSAMLINGSAKSJON - HJELP OSS Å HJELPE ULRIKKE OG SMÅJENTENE

Den 28. august 2018 omkom reindriftsutøver Lars Nikolas Kuhmunen (32) i den tragiske flyulykken ved Ravnfjellet i Meløy, sammen med piloten av flyet.
Lars Nikolas var selvstendig næringsdrivende i Saltfjellet reinbeitedistrikt og dagen ulykken inntraff var han på jobboppdrag. Ved hjelp av mikroflyet fikk han gjort tilsyn av reinsdyra som befant seg i ulent fjell og terreng.
Natten den 29.august, hjemme i Saltdal , mottar samboer Ulrikke (26) og døtrene Johanna (4) og Márjá-Elena (1 ½) det tragiske budskapet om at deres umistelige pappa og kjæreste er funnet omkommet etter å ha vært savnet av familien siden kvelden før.
En katastrofe har rammet den lille familien på fire.

Ulrikke og Lars Nikolas hadde gjennom mange år planlagt og jobbet mot en felles drøm, drømmen om eget hus og garasje til deres lille familie. Denne drømmen var frem til 28. august svært nær å bli til virkelighet.
Siden i vinter hadde Lars Nikolas og Ulrikke brukt utallige arbeidstimer og oppsparte penger på å ferdigstille hustomta og sette opp garasjen som skulle være egenkapital og sikkerhet til huslånet.
Lars Nikolas hadde jobbet natt og dag for å få opp råbygget til garasjen, men dagen flyulykken inntraff endret alt seg for den lille familien, og det som var en drøm ble til et uvirkelig mareritt.
Huset skulle leveres høsten 2018 og etter planen skulle husleverandøren allerede mandag etter ulykka, den 03. september ha startet med oppsett av grunnmur.

Husleverandøren ble kort tid etter ulykken informert om hva som hadde inntruffet og husprosjektet satt på vent mens Ulrikke i denne ekstremt tunge tiden har måttet bruke mye tid og krefter på samtaler med blant annet bank og forsikringsselskap.
Som den omsorgsfulle, ansvarsfulle og gode pappaen og kjæresten Lars Nikolas var hadde han tegnet ulykkesforsikring som skulle sikre han selv og/eller familien dersom ulykke, medisinsk invaliditet eller død skulle inntreffe.
På tross av dette viser det seg nå at det foreligger begrensninger for hva som er dekningsmessig under forsikringen:
«Forsikringen omfatter IKKE ulykke forårsaket under utøvelse av flyvning med mikrolette eller ultralette fly, se vilkårspunkt 4.1.6. Saken vil med dette avsluttes hos oss.»
Dette betyr at Ulrikke og barna ikke vil motta noen utbetaling fra forsikringsselskapet, noe som har medført store økonomiske bekymringer i forhold til det påbegynte husprosjektet.

Lars Nikolas famile og venner har etter ulykka gått sammen og bidratt med ressurser i både form av penger og arbeidskraft for å få ferdigstilt garasjen.
Det er besluttet at huset skal leveres som avtalt i november 2018.
Den totale låneverdien på huset er på 2,6 millioner, og etter dialog med banken kommer det frem at Ulrikke kan håndtere et lån på 1.350.000,-.
Dette innebærer at vi på grunn av den manglende forsikringsutbetaling behøver hjelp til å få samlet inn penger for å få dekt den resterende delen av lånesummen, denne er pålydende: 1.250.000,-

Kjære alle medmennesker; familie, venner, slekt, bekjente og ukjente det er med ydmykhet at vi rekker ut våre hender og ber dere om hjelp!
Hjelp til å samle inn penger til Ulrikke og jentene, slik at de kan få satt opp huset som planlagt!
Vi er uendelig takknemlig for alle som måtte ønske å bidra med noe i denne innsamlingsaksjonen og vil presisere at det er ikke størrelsen på bidraget som teller. Mange små bidrag vil til sammen ha enormt stor betydning.

DEL GJERNE!!!!!

Kontonummer: 4750 64 50833

IBAN:NO8847506450833,
BIC/SWIFT:SNOWNO22

Spleis:
[ Spleis.no Link ]

// Line Sletteng & Ingvild Sørdal

spleis.no
2 likes / 0 comments