LOADING ...
Thea Bosman posted on Nov 22, 2018

NG Kerk Vrystaat

Vrypos uitgawe 37: Ons vestig weer die aandag op die nood wat agv die verwoestende brande ontstaan het, lees asb oor die Rampfonds waarin bydraes inbetaal kan word - die boere benodig dringend voer vir hulle vee! Lees ook gerus al die ander nuus, onthou dat die laaste Vrypos vir 2018, in die week van 7 Desember sal verskyn. Stuur asb enige bydraes teen Dinsdag 4 Des 2018 om 12:00 aan kerkinfo@ngkvs.co.za - seënwense...
[ Ngkerkvrystaat.co.za Link ]

1 likes / 0 comments