LOADING ...

About

Việt Tân là tập hợp của những con dân Việt từ mọi miền đất nước và khắp năm châu cùng khát vọng dân chủ hóa và canh tân đất nước.

Song: ANH BIẾT THANH ĐI CHẲNG TRỞ VỀ
Singer: Khanh Nguyen
Writer: unknown

Dân Biết Thanh Đi Chẳng Trở Về
Dân biết Thanh đi, chẳng trở về
Nghìn trùng đao kiếm sát theo Thanh
Đi rồi, Thanh đừng về Thanh nhé
Thanh cứ đi đi, đừng có về
Đêm ngày Đảng mong, đợi chờ Thanh
Tiền kia tham nhũng, giờ có còn
Thanh mà bước về, Đời tan xác
Ngậm ngùi mà đi, bỏ vợ con
Ai biết Thanh đang ẩn chỗ nào
Rồi đây, bao đứa bước theo Thanh
Dân chờ đến một ngày bung bét
Quang, Lú, Fuck, Ngân cùng xuống mồ.
Thanh hỡi ơi Thanh, Trọng khốn rồi
Đảng ta tan nát cũng do tham
Tham quyền, tham tiền và vơ vét
Bán đất, bán sông, biển bán rồi
Không phải tại Thanh, tại Đảng ngu
Lừa Dân, bán hết, để kiếm tiền
Nên giờ khốn nạn, người dân gánh
Thanh chỉ là con mọt nhỏ thôi
Nay biết Thanh đi chẳng có về
Trọng than, Quang trách, Fuck loay hoay
Thôi thì, Thanh đừng về Thanh nhé
Dân biết, Thanh đi chẳng trở về
Dân biết, Thanh đi ... Trọng rất buồn.

Fb Thanh Lam Nguyen
Video Loading ...
1,150 likes / 190 comments

Top comments

Nguyenaiphung Phung Ai Nguyen
Quaydaulabo Rongbonphuong
Dung Le
Lan Hoang
Nguyenaiphung Phung Ai Nguyen
Ánh Minh
Trần Quyền
Linh Jack
Duoc Xai
Hoa Pham