LOADING ...
Görsel Animasyonlarla Desteklenmiş ANADOLU AJANSI tarafından hazırlanan madde madde yeni BAŞKANLIK SİSTEMİNİ anlatan video...
Video Loading ...
BAŞKANLIK SİSTEMİ Neler Getiriyor? - Görsellerle Sadeleştirilmiş Detaylı Animasyon MADDE MADDE

Anadolu Ajansı aktarımıyla sade şekilde görsel animasyon olarak başkanlık sistemi Türkiye Cumhuriyeti'ne neler getiriyor?

2 likes / 5 comments

Top comments

Ilhami Vatansever
Ilhami Vatansever
Gokce Gokcek Oztas
Furkan SeIcuk Dag
Alparslan Köse