LOADING ...
Arman Altıntaş posted on Mar 30, 2015
View details

Zafer Yücel.

Er Turan - Türk Kanı

Her Türk bunu izlemeli... Muhteşem bir yapım, mutlaka tam ekran izleyiniz herkese izlettiriniz.

Şu Turan konusunda kafalar çok karışık. Bu konuda hamasi tantana yapanlarda hiç gördünüz mü Türk devletleri ile çok yakın ve sağlam ilişki içinde olanları? Hep göstermelik ve kopuk kopuk.

Türkçülük, Turan vs. diye avaz avaz bağıran yığınla insan var. Bu konuda şu anda birbirine girmiş bir Partide var ama Kazakistan Nazarbayevin başını çektiği Avrasya ve Türk Birliği konusunda gerçekten bu oluşumun içinde aktif olarak yer alan tek bir örgüt veya Parti yoktur.

Palavraya karnımız tok... Türkçülük diye naralar atıp ABD İsrailin çıkarlarına hizmet edenler ve bunlara oyuncak olanlar iyi bilinsin. Türkçülüğü kullanıp sadece Türk cumhuriyetlerine gidip çay içmekle ve bu seyahatleri reklam için kullanmak ile bu işler olmaz.

Gençlerin önünde doğru politikalar yok. Gençleri bin parçaya bölmüş algı operasyonları ile kandırıyorlar. Türlü dolap dönüyor bu konuda. Bu işin gerçeklerini savunmaktan vaz geçmemiz mümkün değil.

Din temelli Turan olmaz

Bir Türk için Hak yolunda yürümek ve mücadele etmek, Mertlik ve Erdem çizgisinden ayrılmamak Onurlu duruş çok önemlidir... Hak, Allahın Adaletli ve sevgiye dayalı bir hayata ulaşılması yönündeki emirlerine uyarak yürünecek yolda, bize yol gösterecek çok önemli bir kavramdır.

Hak, Allah'ın Adaletli ve sevgili sıfatlarını tanımladığı gibi, aynı zaman da geniş içerik ve anlam taşıyan çok önemli de bir kavramdır. Hak yolunda yürüyenler kendilerine ve çevresindekilere fayda sağladığı gibi, başka dinlerden olan soydaşlarımızla da ters düşmez.

Bizde Kadına, çocuğa eziyet edilmez. Irza tecavüz hırsızlık, dolandırıcılık vs. aşağılık bir şeydir, cezası büyüktür. Düşmanı iyi tespit etmek kaydı ile Düşmanla işbirliği aşağılık bir şeydir bu gibilere adam gözüyle bakılmaz. Savaşta düşmanlarımızın Kadınlarına bile tecavüz edilmez, çünkü tecavüz zaten hepten iğrenç bir şeydir. Üstelik düşmanın Kadınlarını çocuklarını korumak da doğal insani görevimizdir.

Irk gözetmeden Yaşlıya saygı gösterir çocukları severiz. Biz de aman dileyene kılıç kakmaz. Mertlik, merhamet ve Erdem Kültürümüze bağlı ve İslamiyeti sevgi ile yorumlayan Dedelerimizin vaz geçilmez mirasıdır.

Bir Türk Dünya da içinde bulunduğu cendereden kurtulmak istiyorsa, okumak, araştırmak ve her şeyi incelemek, sorgulamak, iç yüzünü görmek zorundadır. Az bilgiyle esmek gürlemek, hamasi duygulara kapılmak her gördüğü şeye inanmak insanı güdülmeye müsait hale getirir.

Hak gözeten insanlar ne inanç bazın da, nede çıkar konusunda kimse ile ters düşmez. Yalan dolan ve türlü sahtekarlıklarla insanları kazıklamaz. Tekbir getirip Allahın adına kelle kesip kötü huylu çıkar odaklarına hizmet etmez.

Turan için birleşin...

Dünya da, Gök tengri Şaman, Budist, Zerdüşt, Musevi, Hristiyan gibi çeşitli inanç sistemlerine sahip Türkler yaşar. Dünyadaki yaklaşık 260 milyon Türkün tamamı Müslüman değildir.

Eski Gök Tanrı Şaman inançlarını sürdüren Türklerin yanı sıra Kırımçak ve Karay (Hazar) Türkleri Musevi, Çuvaşlar, Yakutlar, Batı Kumanlar, Peçenekler, Karamanlılar, Gagavuzlar Hristiyanlığı benimseyen Türk kavimleridir.

Osmanlıda Yavuz Selim döneminden sonra devlet politikası gereği Sünni Müslüman olmayan Türkler genelde görmezden gelinmiş ve sadece, Hayvancılık, Tarım zenaat vs. ve esas olarak Askeri alanda kullanılmışlardır. Yavuz Selim döneminde Selim Idrisi Bitlisi anlaşması ile Kürt Aşiretlerine kırdırılmışlardır.

Türklere uygun İslami yorum Ahmet Yesevi çizgisidir. Ancak Din temelli Turan olmaz, Soydaşlarımıza selam verip bu dine geçin yoksa sizi kafir sayıp ezeriz mi diyeceğiz? Başka Dinlere inançlara sahip Türk soydaşlarımız ile Türklük bazında bağlar kurulabilir ancak. İnanç sonra insanların rızasına bağlı gelişir, yoksa dini ayrılıklar labirentlerinde kayboluruz.

Turan için birleşin... Türkler arasına sokulmuş fitneleri temizlersek gerisi gelir. İslamın içine sokulan fitneler de ancak Türklerin desteğiyle temizlenir. İnançlı arkadaşlar Ahmet Yesevi öncesini ve sonrasını inceleyiniz. İncelemezseniz bu konuda eksik kalırsınız.

Altını çizelim...

Bir Türk olarak Mücadelemiz, Milletimizin ve nesillerimizin geleceğini güvence altına almak. Soydaşlarımızla ve diğer Halklar ve uluslarla doğru düzgün ilişkiler kurmak. Dünyada türlü sahtekarlıkla kitlelerin sefaletine ve felaketine sebep olan, Dünya barışına engel acımasız ve sahtekar yağmacılara karşı mücadele ederek, zaten Kültürümüzde var olan ve Atatürk'ün bize aşıladığı Mertlik ve Erdemli idealler doğrultusunda "Fikri hür vicdanı hür" nesiller yetiştirerek ve giderek "Yurtta barış Dünyada barış" noktasına ulaşmak amacına yöneliktir.

Bu noktaya varırız yada varamayız ama bu yönde mücadele hiç olmazsa Onur ve şeref, sahtekarlara biat, teslimiyet yada oyuncak olmak ise rezillik, acz ve Onursuzluk getirir.

Siyonistler her gencini bilimsel yetiştirip, Dünyadaki her ülkenin içinde önemli yerlere getirip, her sektöre yerleştirip Dünyada sinsice kontrolü ele alırken, okumayan araştırmayan, dayanışmayan kişilerin kuru gürültü üstün Irk naraları atması komik oluyor. Dayanışma içine girin, okuyun araştırın, mümkün olduğunca gelişin, akıllı olun yoksa üfürükten tayyare oyuncak olursunuz bu güçlere.

Sahtekarlar kahraman postuna bürünüyor, Türkçülüğü kullanıyor, her ideolojiyi saptırarak kullanıyor, entrika çok fazla. Her goy goyda dellenmeyin. Her gürleyeni mert Türk sanmayın, gösterdiği yere saldırmayın. Okuyun, araştırın öğrenin, mümkün olduğunca gelişin. Ortaya sürülen çelik çomak ile oyalanmaktan vaz geçin. Dünyaya ve olaylara geniş ve derinliğine bakın, tezgahları fark edin ve lütfen bu sahtekarlara oyuncak olmayın.

Birileri yine eski dönemlerde olduğu gibi kardeşi kardeşe düşman etme peşinde ve bu iş için Soğuk savaş dönemi yandaşlarını benzer yöntemlerle devreye sokuyor.

facebook.com
0 likes / 0 comments