LOADING ...

About

http://sinhvienit.net
Cộng đồng sinh viên CNTT (SinhVienIT.Net) trên facebook.
IT=Information Technology

Còn ai muốn biết địa chỉ của anh không? :3

P/s: Chắc dân mạng mới hiểu :3

Timeline Photos

253 likes / 120 comments

Top comments

Thông Tắc Cống HNội
Cao Duy Tuấn
Pham Tuan
Linh Tiên Sinh
Trương Mẫn Nhi
Ngân Pink
Sơn Nguyễn