LOADING ...

About

Film Producer / Vietnam Leading Female Action Star appears in: Star wars: The Last Jedi; Crouching Tiger, Hidden Dragon 2; Bright; The Old Guard.

Please hear me, Girl :
The world has enough woman who know how to do their hair.
It needs woman who know how to do hard and daring things !
Be that woman
Phụ nữ làm gì cũng phải phấn đấu gấp đôi đàn ông.
Vì thế nên đừng chần chừ mà cứ quyết tâm ngay bước đầu tiên .Và làm hết sức ...
#womanleadership #studio68production #forwardtobebetter #havevision #andfightforit #believeinyourself #speakyourwords #bepassionate #reachforyourgoal

Photos from Ngo Thanh Van's post

5,801 likes / 42 comments

Top comments

Xuxa Erica Que
Lê Ngọc Hương
Gervacio Jonnel
Ngô Yên Khánh
Jessica Le
Chi Chi
Milpa Ngô
Nguyễn Việt Hùng