LOADING ...

Phạm Trọng's public posts

Thấy bảo ảnh bìa thường ít like
#Team_class_12E
#Like_Media

Trọng's cover photo

190 likes / 44 comments

Top comments

Nguyễn Quyên
Kan Tê
Nguyễn Thu Hoài
Phạm Thị Thảo Trang
Đỗ Thị Linh Chi