LOADING ...

About

http://sinhvienit.net
Cộng đồng sinh viên CNTT (SinhVienIT.Net) trên facebook.
IT=Information Technology

Phải chăng đây là lý do IE bị Microsoft khai tử để phát triển Edge :3

Timeline Photos

455 likes / 251 comments

Top comments

Hường Hường
Lưu Dũng Kevin
Đặng Văn Nghĩa
Fca Minh Đức
Cu Tí
Helel Lucerna
Lê Nam
Nguyễn Công Đông
Minh Trung