LOADING ...
#پدرم!
پدرآسمانی من
از آن روزی که برای آخرین بار صدای شیرین و پر مهرت را شنیدم تا حال سه ماه گذشت.
بعد از مدت ها که بیتاب دیدار و در آغوش کشیدنت بودم آن را هم خداوند برایم هدیه نکرد.
امروز دنیا بی حضور پر مهرت سراسر برایم ظلمت است.
این رفتن ناگهانی و خاموش شدن صدای شیرین و پر مهرت چی بی رحمانه بر قلب مجروحم تازیانه زد.

حالا که رفتی وآسمانی شدی نمیدانم روح مهربانت در کجائی آسمان سیر میکند، اما درهر گوشه زندگی ام خاطراط خوبت، مهربانی ها و فدا کاری هایت را که بخاطر میاورم دلم بیشتر از همیش برایت تنگ میشود.
روحت شادو جایت بهشت ابدی باد پدر مهربانم

Hamid's cover photo

57 likes / 33 comments