LOADING ...

Phượng Trung's public posts

Chúc mừng sn gái yêu của mẹ ❤❤❤❤❤

Photos from Phượng Trung's post

149 likes / 49 comments

Top comments

Nguyễn Lan Anh
Duyen Le
Lê Hà My
Hoàng Liên
Kim Quế
Đang lườm bác sỹ
E sốt ngày thứ 5 rồi. Thương em
95 likes / 59 comments

Top comments

Nguyễn Văn Phương
Kiều Đây
Ngây Ngô
Le Hue
Hải Trịnh
Phượng Trung posted on Mar 27, 2019

Viết Lên Tâm Sự

facebook.com
0 likes / 0 comments
Phượng Trung posted on Mar 27, 2019

Sống TV

facebook.com
0 likes / 0 comments
Phượng Trung posted on Mar 26, 2019

Xứ Thanh

2 likes / 1 comments

Top comments

Gđ Nấm
Chả mấy khi nhà có khách

Photos from Phượng Trung's post

182 likes / 21 comments

Top comments

Lương Lê
Lê Hà My
Tươi Trần
Binh Dang
Tuấn Anh Plaza
Trai Hàn & Trai Việt

Photos from Phượng Trung's post

138 likes / 18 comments

Top comments

Nga Khiem
Cù Kim Oanh
Mai Hồng
Hop Ha
Ly Nguyen
Phượng Trung posted on Mar 18, 2019

Hoài Linh

1 likes / 0 comments
Chúc mừng sinh nhật “ Chị Ngoại “ Chúc cô thêm tuổi mới thật nhiều sức khỏe để làm thơ và bán được nhiều ☕☕☕ nhé ạ

Photos from Phượng Trung's post

24 likes / 8 comments

Top comments

Trang Trần
Nhi Thu
Phượng Trung posted on Mar 09, 2019

Nhà Tôi

2 likes / 0 comments