LOADING ...

Dong Dinh's public posts

Mỗi đứa 1 nơi...
Biết khi nào gặp lại...
17 likes / 1 comments

Top comments

Minh Phúc
Mới đó mà đã 1 năm rồi...
Mọi thứ thay đổi quá chóng mặt...
7 likes / 0 comments
Thằng bạn làm quản lý ở đó, giá cả khá hợp lý lại đang có chương trình khuyến mãi, nhóm 10 người mà chơi tẹt không đến 700k. Mọi người đến ủng hộ nhé.

Karaoke New Star

10 likes / 0 comments
Dong Dinh posted on Feb 18, 2019

Người Dưng

facebook.com
4 likes / 1 comments

Top comments

Trịnh Thị Nhung
Dong Dinh posted on Feb 01, 2019

Deep Love Acoustic Music

facebook.com
1 likes / 0 comments
Đúng vậy... Đúng như vậy

Deep Love Acoustic Music

facebook.com
1 likes / 0 comments
Dong Dinh posted on Jan 29, 2019

Cộng Đồng RAP Việt +

facebook.com
2 likes / 0 comments
Dong Dinh posted on Jan 28, 2019

Hôm Nay Tôi Buồn

facebook.com
3 likes / 1 comments

Top comments

Minh Phúc
Dong Dinh posted on Jan 27, 2019

Mr.Pi

facebook.com
1 likes / 0 comments
Dong Dinh posted on Jan 27, 2019

Hạ Vũ

8 likes / 2 comments

Top comments

Trịnh Thị Nhung
Minh Phúc