LOADING ...

Ashok Thapa Magar's public posts

Ashok Thapa Magar posted on Apr 21, 2019

Good Life Story

2 likes / 0 comments
Ashok Thapa Magar posted on Apr 21, 2019

Ashok Thapa Magar on TikTok

vm.tiktok.com
16 likes / 1 comments

Top comments

Rakesh Kafle
Be carefull and stop overtaking in a wrong way.otherwise same case will be happened

Nepali Online Post

facebook.com
2 likes / 0 comments
Ashok Thapa Magar posted on Apr 08, 2019

PahiloPost

facebook.com
5 likes / 0 comments

Top comments

MaGarni AnZel RanZana
Yas Thapa
Khadka Bharat
के आपती आइलग्या हो यो कति बेला मौसम ले कस्तो रुप लिन्छ केही थाहा हुदैन।।।
pray for them
and rip to those lost soul

आँधी–हुरीले २४ जनाको मृत्यु सयौं घाइते

himalpost.com
15 likes / 0 comments
यो संसारमा भगवान हुनुहुन्छ त्यो पनि विभिन्न रूपमा ।।

डस्टबिनमा भेटिएका बच्चाको शिशिर भण्डारीले जिम्मा लिए ! Nepal Snehi Kakh, Shishir Bhandari

youtu.be
5 likes / 0 comments