LOADING ...

About

Giới thiệu về Nhật Bản

"Osechi" là những gì hầu hết mọi người ở Nhật Bản ăn vào đầu năm mới. Bạn không thể tìm thấy osechi trên menu của Nhật Bản. Khi năm mới đến, Janpanese thường ăn nó trong vài ngày đầu tiên trong tháng, trong nhà Nhật Bản.

รูปภาพบนไทม์ไลน์

20 likes / 4 comments

Top comments

Reiko Andersson