LOADING ...

About

Quỳnh tự kỉ , khinh bỉ cả thế gian 🙂

Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt

__________________
Music: Tướng Quân - Nhật Phong
Link youtube: [ Youtu.be Link ]
Copyright:Quỳnh Aka x Củ Cải Trắng
Groups: Quỳnh Con (QuỳnhAka)
Video Loading ...
Buồn gì hơn buồn người yêu đi lấy chồng !
21,040 likes / 1,451 comments

Top comments

Quỳnh Aka
Quỳnh Aka
Quỳnh Aka
Zai Tuấn
Lê Như Thuỳ Linh
Lí Phong
Trần Thị Hoàng Oanh
Huỳnh Hường
Duy Khoa
Rùa Kundor