LOADING ...

About

- Đây là FB chính thức, nơi giao lưu,cũng như tâm sự và thông tin về hoạt động biểu diễn của Đan Trường với khán giả và fan thân yêu của mình .

Người yêu hỡi hãy trả lời tôi , phải chăng yêu ai khác rồi
Để tôi thôi chờ trông, để tôi thôi đợi mong
Để cho tôi hết hy vọng

현재 이 콘텐츠를 이용할 수 없습니다

일반적으로 소유자가 일부 사용자에게만 공유했거나, 공개 대상을 변경했거나, 콘텐츠를 삭제한 경우 이러한 문제가 발생합니다.

7,846 likes / 178 comments

Top comments

QuynhTrang Nguyen
Hoàng Thuong
Vô Nghĩa Đời
Nguyễn Oanh
Như Huỳnh
BướcChân LãngTử
Thao Mai