LOADING ...

Ngữ pháp tiếng Trung #19 quy tắc trật tự câu trong tiếng Trung

9K+ views   |   143 likes   |   17 dislikes   |  
Oct 04, 2018

Thumbs

Ngữ pháp tiếng Trung #19 quy tắc trật tự câu trong tiếng Trung
Ngữ pháp tiếng Trung #19 quy tắc trật tự câu trong tiếng Trung thumb Ngữ pháp tiếng Trung #19 quy tắc trật tự câu trong tiếng Trung thumb Ngữ pháp tiếng Trung #19 quy tắc trật tự câu trong tiếng Trung thumb

Description

Đăng ký học online tại đây: https://goo.gl/PgcmRf Ngữ pháp tiếng Trung #19 quy tắc trật tự câu trong tiếng Trung - Học tiếng Trung cùng Nguyễn Hữu Dương. Phần này chúng ta sẽ cùng nhau nắm được trật tự câu trong tiếng Trung là:
Chủ ngữ + (thời gian) + (địa điểm) + ...+ động từ+...
Thời gian và địa điểm có thể là những từ đơn giản nhu 明天,昨天,今天,最近... cũng có thể là một cụm từ... thành phần này có hoặc có thể không ở trong câu.
Đăng ký SUBSCRIBE cho kênh mình nhé: https://www.youtube.com/channel/UCqhXS5FQfMVA7xYgpE2mc-g?sub_confirmation=1

nhận ngay tài liệu tiếng Trung MIỄN PHÍ: https://tiengtrunghanoi.net/
Bộ bài giảng giáo trình hán ngữ và giáo trình hán ngữ nghe nói: https://tiengtrunghanoi.net/category/giao-trinh-han-ngu-bo-moi/