LOADING ...

About

VIỆT HƯƠNG - Nghệ sỹ Hài - OFFICIAL
Fanpage chính thức của Nghệ sỹ hài Việt Hương.

Nghệ sĩ hả, ở mỹ phải biết hết á, hic giữa đường bể bánh.
Sao man dữ vại ta, ta là đàn ông hả ta kkk à anh Ông Nội.

Photos from Việt Hương's post

21,522 likes / 1,133 comments

Top comments

Phạm Trúc
Jay Hwang
Linh Linh
Trung Nguyễn
Hùng Heo Nọc
Pé Lùn
Liên Nguyen
Trầm Tuấn Thi
Vuu Quang
Xuan Tannguyenphuoc