LOADING ...

About

Ưng Hoàng Phúc bắt đầu sự nghiệp solo và nhanh chóng trở thành thần tượng của một lượng lớn khán giả trẻ 8x và 9x trong suốt những năm thập niên.

Ngày đầu tiên quay phim YouTube "Ông Trùm phần 2: Bẫy Cọp"

#Coming_soon_04_2019

Link youtube: Ưng Hoàng Phúc
[ Youtu.be Link ]

#UngHoangPhuc
#ÔngTrùmPhần2
#BẫyCọp
Video Loading ...
Ưng Hoàng Phúc làm trùm xã hội đen dưới lớp áo bí ẩn
47,131 likes / 282 comments

Top comments

Ưng Hoàng Phúc
Nguyễn Quốc Thanh
Lý Phương
Huỳnh Nhật Tân
Ngoc Mai
Nguyễn Hiền
Vy Elisa