LOADING ...

About

Facebook chính thức của Nhã Nam.
Bởi vì sách là thế giới.

Đăng ký nhận Newsletter tại: http://eepurl.com/dDvT5v

"Nếu cứ nghĩ rằng phải chọn người mình thích
Dựa trên điều kiện này, điều kiện kia
Thì tình yêu không bao giờ đến với bạn
Vì tình yêu không phải là thứ bạn có thể điều khiển
Mà chính tình yêu sẽ dẫn lối yêu thương..." ❤+❤=❤

LINK MUA SÁCH: [ Bit.ly Link ] [ Bit.ly Link ] [ Bit.ly Link ]
#LOVE #Đại_đức_Hae_Min
#Bước_chậm_lại_giữa_thế_gian_vội_vã
2,522 likes / 25 comments

Top comments

Mai Thu
Phan Niên
Duyên Bùi
Nguyễn Thị Lan Anh
Thái Bình Dương
Lê Ánh Tuyết
Anh Dinh
Vũ Trần Xuân Hoàng
Bùi Vũ