LOADING ...

About

Film Producer / Vietnam Leading Female Action Star appears in: Star wars: The Last Jedi; Crouching Tiger, Hidden Dragon 2; Bright; The Old Guard.

Muốn bùng nổ quá...mà cái thằng phía sau nó kêu im vậy rồi sao la ?
5,055 likes / 124 comments

Top comments

Cao Phuong Anh
Hannie Nguyễn
Hiền Nguyễn
Huỳnh Bích Như
Hạo Nam Trần
Cỏ Bốn Lá
Rosy Holly
Phạm Thị Nhật Lệ
Linh Thi