LOADING ...
Pages    Vietnam     Sport    A Bóng đá

About

❤ Tôi yêu BÓNG ĐÁ, Tôi yêu VIỆT NAM ❤ ♥ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪

Một người đội trưởng tuyệt vời, đứng lên và chiến đấu tiếp nào Reus, Dortmund
2,999 likes / 48 comments

Top comments

Từ Lê Vũ
Marco Reus
Hà Long
Phạm Cảnh
Thịnh Thịnh
Lê Tuấn Cảnh
Lê Nguyễn Chí Hải
Dũng Cr
Thanh Hải An
Nguyễn Văn Minh