LOADING ...

About

MONIPLA Tương Tác Hot Brands
fa.vn.monipla.com

Monipla Tương Tác Hot Brands's public posts

[Mỗi ngày- Một khảo sát]

- Chuyên mục -
ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn cùng Di-Survey và nhận về hàng ngàn điểm thưởng nhé:

[ Bit.ly Link ]

#DISurvey
#Khaosatvui
#Khuiquakhung
0 likes / 0 comments
ĐIỂM DANH VÀNG

Bạn đã điểm danh hôm nay chưa?

Kính mời quý "Đồng Âm" cùng nhau đăng nhập để điểm danh qua link bên dưới nhé:

[ Bit.ly Link ]

Lưu ý:
▪Sự kiện này sẽ kết thúc khi đã đạt đủ số lượng người điểm danh
▪Thành viên càng nhanh tay thì sẽ càng có nhiều cơ hội để nhận phần thường có giá trị cao !!
0 likes / 0 comments
[Mỗi ngày- Một khảo sát]

- Chuyên mục -
ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn cùng Di-Survey và nhận về hàng ngàn điểm thưởng nhé:

[ Bit.ly Link ]

#DISurvey
#Khaosatvui
#Khuiquakhung
0 likes / 0 comments
ĐIỂM DANH

7hh30
Bạn đã điểm danh chưa?

Click ngay:
[ Bit.ly Link ]

Lưu ý dành riêng cho mấy Anh/Chị hông hiểu :
▪Sự kiện này sẽ kết thúc khi đã đạt đủ số lượng người điểm danh
▪Thành viên càng nhanh tay thì sẽ càng có nhiều cơ hội để nhận phần thường có giá trị cao !!
0 likes / 0 comments
[Mỗi ngày- Một khảo sát]

- Chủ đề:
Bạn đánh giá thế nào về việc thu phí ôtô vào trung tâm TP HCM ?

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn cùng Di-Survey và nhận về hàng ngàn điểm thưởng nhé:

[ Bit.ly Link ]

#DISurvey
#Khaosatvui
#Khuiquakhung
1 likes / 0 comments
ĐIỂM DANH VÀNG

Nào mình cùng ĐIỂM DANH đi thôi:
Click ngay:
[ Bit.ly Link ]

Lưu ý:
▪Sự kiện này sẽ kết thúc khi đã đạt đủ số lượng người điểm danh
▪Thành viên càng nhanh tay thì sẽ càng có nhiều cơ hội để nhận phần thường có giá trị cao !!
0 likes / 0 comments
[Mỗi ngày- Một khảo sát]

- Chủ đề:
Mức độ "tốt" của bạn tới đâu?

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn cùng Di-Survey và nhận về hàng ngàn điểm thưởng nhé:

[ Bit.ly Link ]

#DISurvey
#Khaosatvui
#Khuiquakhung
0 likes / 0 comments
ĐIỂM DANH VÀNG

Bạn đã điểm danh chưa?
Click ngay nào:
[ Bit.ly Link ]

Lưu ý:
▪Sự kiện này sẽ kết thúc khi đã đạt đủ số lượng người điểm danh
▪Thành viên càng nhanh tay thì sẽ càng có nhiều cơ hội để nhận phần thường có giá trị cao !!
1 likes / 0 comments
[Mỗi ngày- Một khảo sát]

- Chủ đề:
Bạn có nghĩ bản thân là một người bạn tốt?

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn cùng Di-Survey và nhận về hàng ngàn điểm thưởng nhé:

[ Bit.ly Link ]

#DISurvey
#Khaosatvui
#Khuiquakhung
1 likes / 0 comments
ĐIỂM DANH GIỜ VÀNG

Thông báo

Ngoài trời đang rất tối, mưa rải rác nhiều nơi-nhưng không biết rõ là nơi nào !!
Chỉ có link ĐIỂM DANH là cố định nơi đây:

[ Bit.ly Link ]

Lưu ý dành riêng cho mấy Anh/Chị hông hiểu :
▪Sự kiện này sẽ kết thúc khi đã đạt đủ số lượng người điểm danh
▪Thành viên càng nhanh tay thì sẽ càng có nhiều cơ hội để nhận phần thường có giá trị cao !!
2 likes / 1 comments

Top comments

Vũ Hân