LOADING ...

About

MONIPLA Tương Tác Hot Brands
fa.vn.monipla.com

Monipla Tương Tác Hot Brands's public posts

[Mỗi ngày- Một khảo sát]

- Chủ đề:
Gia đình bạn còn theo lệ "trọng nam khinh nữ"?

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn cùng Di-Survey và nhận về hàng ngàn điểm thưởng nhé:

[ Bit.ly Link ]

#DISurvey
#Khaosatvui
#Khuiquakhung
0 likes / 0 comments
[Mỗi ngày- Một khảo sát]

- Chủ đề:
Đâu là thiết bị có bức xạ nhiều nhất trong nhà bạn?

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn cùng Di-Survey và nhận về hàng ngàn điểm thưởng nhé:

[ Bit.ly Link ]

#DISurvey
#Khaosatvui
#Khuiquakhung
0 likes / 0 comments
Loa loa loa

Thời khắc ĐIỂM DANH VÀNG đã đến !!

Cùng đua nhau ĐIỂM DANH đi thôi:

[ Bit.ly Link ]

Lưu ý:
▪Sự kiện này sẽ kết thúc khi đã đạt đủ số lượng người điểm danh
▪Thành viên càng nhanh tay thì sẽ càng có nhiều cơ hội để nhận phần thường có giá trị cao !!
1 likes / 0 comments
[Mỗi ngày- Một khảo sát]

- Chuyên mục -
ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn cùng Di-Survey và nhận về hàng ngàn điểm thưởng nhé:

[ Bit.ly Link ]

#DISurvey
#Khaosatvui
#Khuiquakhung
0 likes / 0 comments
ĐIỂM DANH VÀNG

Loa loa loa, Thời khắc ĐIỂM DANH VÀNG đã đến !!

Nào mình cùng điểm danh nhé !!
Click ngay:
[ Bit.ly Link ]

Lưu ý:
▪Sự kiện này sẽ kết thúc khi đã đạt đủ số lượng người điểm danh
▪Thành viên càng nhanh tay thì sẽ càng có nhiều cơ hội để nhận phần thường có giá trị cao !!
0 likes / 0 comments
ĐIỂM DANH VÀNG

Bạn đang buồn?
Cuộc đời quá vô vị ?
Bạn không có gì để làm?

Không !! Vẫn còn chương trình điểm danh vàng của Di Survey đang đợi bạn tham gia đó !!
Click điểm danh ngay:
[ Bit.ly Link ]

Lưu ý:
▪Sự kiện này sẽ kết thúc khi đã đạt đủ số lượng người điểm danh
▪Thành viên càng nhanh tay thì sẽ càng có nhiều cơ hội để nhận phần thường có giá trị cao !!
0 likes / 0 comments
[Mỗi ngày- Một khảo sát]

- Chuyên mục -
ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn cùng Di-Survey và nhận về hàng ngàn điểm thưởng nhé:

[ Bit.ly Link ]

#DISurvey
#Khaosatvui
#Khuiquakhung
0 likes / 0 comments
ĐIỂM DANH VÀNG

Bạn đã điểm danh hôm nay chưa?

Bạn còn chần chừ gì nữa ??
Click điểm danh ngay đi thôiii !!
[ Bit.ly Link ]

Lưu ý:
▪Sự kiện này sẽ kết thúc khi đã đạt đủ số lượng người điểm danh
▪Thành viên càng nhanh tay thì sẽ càng có nhiều cơ hội để nhận phần thường có giá trị cao !!
0 likes / 0 comments
[Mỗi ngày- Một khảo sát]

- Chuyên mục -
ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn cùng Di-Survey và nhận về hàng ngàn điểm thưởng nhé:

[ Bit.ly Link ]

#DISurvey
#Khaosatvui
#Khuiquakhung
0 likes / 0 comments
ĐIỂM DANH VÀNG

Bạn đã điểm danh hôm nay chưa?

Đến hẹn lại lên !
Click để điểm danh ngay bạn nhé !!

[ Bit.ly Link ]

Lưu ý:
▪Sự kiện này sẽ kết thúc khi đã đạt đủ số lượng người điểm danh
▪Thành viên càng nhanh tay thì sẽ càng có nhiều cơ hội để nhận phần thường có giá trị cao !!
0 likes / 0 comments