LOADING ...

About

Chỉ cần một câu nói , đôi khi thay đổi cả cuộc đời bạn

Mẹ già không có trên phây
Xin đừng báo hiếu lên đây làm gì
Thương thì mở điện thoại đi
Chuyển khoản vài củ tức thì mẹ vui! :))
1,178 likes / 112 comments

Top comments

Kiều Diễm
Mai Thùy
Quỳnh Tiên
Uyên Vũ
Daisy Đỗ
Việt Hoàng Nguyễn
Ho Thi Huong
Lê Nguyên
Hoàng Tươi
Kim Hoa