LOADING ...

About

Chỉ cần một câu nói , đôi khi thay đổi cả cuộc đời bạn

Mấy ông bán đồ bảo hộ có tâm chút nha.
Buổi tối không bán nữa thì cất đồ vào nhà.
Khổ thân mấy bạn đi trời tối về muộn mà muốn.....tè ra quần.

Ngày mới vui vẻ nha các bạn.

Photos from Những Câu Nói Hay's post

189 likes / 36 comments

Top comments

Lan Hương
Bùi Long Biên
Hải Hà
Ami Mai Gonzalez
Cuong Trinh
Vành Khuyên
Hute HuTe
Nguyễn Văn Tuấn