LOADING ...
Pages    Vietnam     Community    KUL News

About

KUL News is an entertainment news site especially for Youth with the lastest news about entertainment industry in texts, photos and videos.

KUL News's public posts

Chỉ sao thì mình ghi vậy à....Mình nghe lời lắm
#KULquotes
58 likes / 24 comments

Top comments

Ngô Phương Chinh
Tống Minh Anh
Mộng An Sinh
Thu Thủy
Nhi Sam
Vỗ tay, vỗ tay
#KULquotes
422 likes / 105 comments

Top comments

Nguyễn Thị Linh
Minh Thư
Hà Thị Cườm
Phan Anh
Nguyễn Văn Hà
Mẹ said: "Tao nhặt mày từ bãi rác đấy"
#KULquotes
104 likes / 17 comments

Top comments

Mec Meo
Diệu Hồ
Nguyễn Hồng Xuyến
Trần Nguyên Hùng
Chang Chang
Lý do khiến các tháng sinh ế là
#KULquotes
322 likes / 131 comments

Top comments

Lê Quỳnh Trang
Nhi Yen
Đinh Thị Thu Thuỷ
Minh Thư Lê
Lê Thị Ánh Mận
Đừng dại mà để "Hoạn thư" tháng 11 ghen nhé!!!
#KULquotes
79 likes / 48 comments

Top comments

Dien Tran
Kiên Péo
Anh Nguyen
Thái Hanh
Hoàngg Lan
Con bạn thân và mình chứ ai
#KULquotes
332 likes / 135 comments

Top comments

My Nhi
Tan Minxu
Khanh Ly Thi Nguyen
Thủy Chít
Nga Huynh
Cái gì cũng phải thử rồi mới biết chứ
#KULquotes
288 likes / 90 comments

Top comments

Nguyễn Thị Hằng Niên
Trương Mai Hoa
Hà Nguyễn
Phạm Thanh Thủy
Zenny Nguyên
Thật à ngộ nghĩ hà...
#KULquotes
110 likes / 13 comments

Top comments

Nguyễn Thanh Thùy
Nga Đặng
Thi Thanh Truyen Thi
Nquyễn Nkunq
Hoàng Huệ
Chọn làm 1 bộ rồi đi uống ts nè
#KULquotes
138 likes / 43 comments

Top comments

Khổng Hồng Nhung
Helen Ho
Nguyễn Thanh Tuyền
Mai Thị Thương
Tạ Tuyến
Các cô gái của ad được mấy điểm vậy ta???
#KULquotes
596 likes / 348 comments

Top comments

Đan Quỳnh
Trieu Ank
Chí Thiện
Ngọc Anh Đg
Tài Vân