LOADING ...

About

Đây là trang Facebook chính thức của BBC News Tiếng Việt và cũng là nơi các fan của BBC News Tiếng Việt có thể tham gia bình luận, trao đổi.

Top comments

Hoàng Nguyễn
Vuong Ngoc Tran
Du Nguyễn
Đoàn Phong
Ka Le
David Le
Ton Khuong
Tùng Chèng