LOADING ...

About

REPRESENT V.I.E.T R&B

JayTee biệt tăm bấy lâu nay, và sẽ trở lại cùng JustaTee vào ngày mưa gió.
3,615 likes / 156 comments

Top comments

Quyen Tran
Đinh Đăng Tuấn
Hồ Dần
Nguyễn Văn Đạt
Lê Văn Vương
Đức Việt
Đặng Hương Ly
Trường Giang
My Vũ
Trung Lê Quang