LOADING ...

How to draw an eye with pencils -Hướng Dẫn Vẽ Mắt Bằng Bút Chì - DP Truong

257K+ views   |   3K+ likes   |   93 dislikes   |  
49:04   |   Feb 28, 2017

Thumbs

How to draw an eye with pencils -Hướng Dẫn Vẽ Mắt Bằng Bút Chì - DP Truong
How to draw an eye with pencils -Hướng Dẫn Vẽ Mắt Bằng Bút Chì - DP Truong thumb How to draw an eye with pencils -Hướng Dẫn Vẽ Mắt Bằng Bút Chì - DP Truong thumb How to draw an eye with pencils -Hướng Dẫn Vẽ Mắt Bằng Bút Chì - DP Truong thumb

Description

Hướng dẫn vẽ mắt bàng chì và than . ( how to draw an eye with pencis )
xem các clip mới vào lúc 7h30 tối thứ 6 hàng tuần trên youtube.com/dpartdrawing
dpartdrawing.com
facebook.com/dpartdrawing
xem them clip hướng dẫn khác
vẽ tóc : /watch?v=Tn-mkZb6_ig
vẽ mũi :/watch?v=ALRde5nEoP4
tả chân lông : /watch?v=jiVNWrD7qBw