LOADING ...

Hoàng Yến's public posts

Không sao cả. Dù biết có quá nhiều thứ nặng đầu. Từ từ mà vứt đi từng thứ một. Cái gì rồi cũng sẽ phải đối mặt, cũng sẽ có cách giải quyết thôi.
Không thể để kẻ khác xoa tay vì vui sướng được. Có va vấp thì mới có trưởng thành, họ đã kỳ công như vậy thì mình cũng phải mỉm cười mà tán dương chứ.
Biết đâu đây là cơ hội để bản thân thoát khỏi cái hố mà bao lâu nay không thoát được...
18 likes / 1 comments

Top comments

Minh Trang
Trở về tuổi ther
#4girls #dalattrip #nhavanhoathieunhidalat

Instagram post by Hoàng Yến • May 9, 2017 at 9:30am UTC

44 likes / 1 comments

Top comments

Lý Sự Cùn