LOADING ...

About

Welcome to Ho Chi Minh City, one of the most dynamic city of Southeast Asia

Ho Chi Minh City's public posts

Ho Chi Minh City posted on Nov 13, 2019

Salsa Night Fever 2019 with Grupo Compay Segundo

EVENT - facebook.com
29 likes / 15 comments

Top comments

Alexander Cancino Pérez
AxL MộT
Onii-chan Phong
Phan Kikyou
Chúc Mừng Năm Mới !!!
183 likes / 45 comments

Top comments

Trần Duy Hành
Trần Duy Hành
Thuy Nguyen
Ngocgiau Vo
Thần Tài Số Đẹp
Sai Gon… Sai Gon…!

Sai Gon... Sai Gon...!

vimeo.com
155 likes / 40 comments

Top comments

Elipsport Le Van
Li Huang
Phúc Thảo
Phạm Biên
Trương Đức Trương Đức Dàng Dàng
Ho Chi Minh City posted on Jan 01, 2019
224 likes / 38 comments

Top comments

Denis Okech
Thần Tài Số Đẹp
Cho Vay Tiêu Dùng
Julian Piernat
Minhtam Minhtam
Congrats to Vietnam football team!
285 likes / 28 comments

Top comments

Lily Kim Cao
Lily Kim Cao
Phúc Thảo
Thuy Nguyen
Thần Tài Số Đẹp
Ho Chi Minh City posted on Nov 26, 2018

Tuoi Tre News

76 likes / 31 comments

Top comments

Nhonguyen Bii
Thần Tài Số Đẹp
Lin Linda
Ineke Engel
Nguyễn Huyền
Getting ready for Typhoon Usagi... stay safe everyone!

Typhoon Usagi getting close to Vung Tau, HCMC

m.sggpnews.org.vn
102 likes / 26 comments

Top comments

Syed Muhammad Shuja
Connie Nguyen
John Holland
Daniel Schmaranzer
Thảo Tây
Chúc mừng ngày Quốc khánh! Happy Vietnam National Day!
187 likes / 14 comments

Top comments

Nguyễn Thuỳ
Eric Chan
Dane Arroyo
Ck Lim
Đỗ Thảo Thục Đoan

Top comments

Marcelle Hudon
Phillip Gray
Ho Chi Minh City posted on Aug 14, 2018

[Photos] A Rare Aerial Perspective of Saigon in the 1920s | Saigoneer

saigoneer.com
43 likes / 6 comments

Top comments

Công ty Du Lịch ABC
Xang Moong Vanxang
Xang Moong Vanxang