LOADING ...

About

Welcome to Ho Chi Minh City, one of the most dynamic city of Southeast Asia

Ho Chi Minh City's public posts

Chúc Mừng Năm Mới !!!
135 likes / 40 comments

Top comments

Hà Nguyễn
Marcos Sebastián Lozano Harcha
Trần Duy Hành
Trái Cây Bàu Bàng
Mohd Zharif Arifin
Sai Gon… Sai Gon…!

Sai Gon... Sai Gon...!

vimeo.com
122 likes / 38 comments

Top comments

Xola Xbystone Mabija
Tien Khac Nguyen
Li Huang
Supriya Raychowdury
Phúc Thảo
Ho Chi Minh City posted on Jan 01, 2019
188 likes / 34 comments

Top comments

Tinh Yeu Tu Cong
Tổng Đại lý Phân Phối Điện - Nước - Lạnh Ken Mart
Minh Lien
Messi Nguyễn
Cho Vay Tiêu Dùng
Congrats to Vietnam football team!
240 likes / 23 comments

Top comments

Damdin Ganbaatar
Kevin Chau
Julian Piernat
Lê Đắc Hải
Lê Đắc Hải
Ho Chi Minh City posted on Nov 26, 2018

Tuoi Tre News

61 likes / 26 comments

Top comments

Aprea Corrado
Phúc Thảo
Lin Linda
Nguyễn Thị Thu Huyền
Thanh Bình
Getting ready for Typhoon Usagi... stay safe everyone!

Typhoon Usagi getting close to Vung Tau, HCMC

m.sggpnews.org.vn
88 likes / 29 comments

Top comments

John Holland
Syed Muhammad Shuja
Connie Nguyen
Tinh Yeu Tu Cong
Daniel Schmaranzer
Chúc mừng ngày Quốc khánh! Happy Vietnam National Day!
164 likes / 14 comments

Top comments

Supriya Raychowdury
Tinh Yeu Tu Cong
Đỗ Thảo Thục Đoan
Duyên Dung
Eric Chan

Top comments

Minh Lien
Marcelle Hudon
Phillip Gray
Ho Chi Minh City posted on Aug 14, 2018

[Photos] A Rare Aerial Perspective of Saigon in the 1920s | Saigoneer

saigoneer.com
36 likes / 6 comments

Top comments

Xang Moong Vanxang
Xang Moong Vanxang
Công ty Du Lịch ABC

Top comments

Hoang Thinh
Quán ốc đồng giá 20k
Tinh Yeu Tu Cong
Nguyễn Thị Thu Huyền
Rj Nel