LOADING ...

About

Liên hệ công việc: lyhaipro.ltd@gmail.com
Official Youtube : www.youtube.com/user/lyhaiproduction or www.youtube.com/lyhaipro
www.twitter.com/lyhaiminhha
www.instagram.com/lyhaiminhha

Hãy biết yêu thương người, như yêu thương chính bản thân mình <3

#LyHaiMinhHa #TronDoiBenEm
Video Loading ...
Trái Tim Màu Xanh - Lý Hải
2,541 likes / 60 comments

Top comments

Kim Sơn
Đức Nguyễn
Ngọc Bền
Ông Cụ Non
Pham Tot
Trương Bình
Cam Bich
Truong Hai
Quyên Trần