LOADING ...

Hanh Nguyen's public posts

Thiệt là thích quá đi, tham gia cho vui mà trúng quà thiệt luôn!!!

Thôi sẵn đà làm tới luôn coi có trúng vé ELLE Style Awards 2017 thì là em lên luôn!!!

Thanks Pantene!!! ... Thanks ELLE!!!

#ellevn #ellevietnam #ESA17 #pantene

Instagram post by Hanh Nguyen • Jun 23, 2017 at 7:03am UTC

11 likes / 5 comments

Top comments

Vy Nguyễn
Mộc Hồng Phương